Цел на проекта

Проектът L2D има за цел да повиши качеството и признанието на младежките работници в Европа чрез модернизиране на преподавателските практики на младежките работници посредством използването на иновативни подходи, които са съобразени с ежедневните навици и нужди на младите хора.

L2D предоставя гъвкаво предложение за обучение на младежките работници, за да подобрят своите компетенции в областта на медийната грамотност и да предадат тези умения на младежите, с които работят.

Благодарение на този проект младежките работници ще могат да повишат осведомеността си за предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени младите хора онлайн, да проучат стратегиите за участие в цифровия живот на младите хора и да им дадат възможност да използват технологиите

Резултати от проекта L2D

Има три основни резултата от изпълнението на проекта L2D:

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ L2D

Електронна платформа като отворени образователни ресурси за споделяне на цялото учебно съдържание, източници, ресурси, резултати, генерирани по време на изпълнението на проекта.

ОЦЕНКА НА ПРОПУСКИТЕ В КАПАЦИТЕТА НА L2D

Научно изследване, което ще включва въпросници за целевата група с ефективен подход за достигане до обществеността чрез насърчаване и подпомагане на обучението на младежките работници

L2D МАТЕРИАЛИ ЗА МИКРООБУЧЕНИЕ

Осигуряване на цялостен набор от инструменти за микрообучение в областта на цифровата и медийната грамотност, които са били предприети от партньорите и които могат лесно да бъдат следвани, за да се приложат и възпроизведат в друга държава от ЕС.

  Newsletters

  Открийте целия напредък на проекта чрез newsletters:

Партньорство

Този проект се изпълнява от партньорство между 6 европейски държави:

Association FenêtreS
FenêtreS е създаден като платформа за сътрудничество между различни участници. Нейната цел е да помогне на младите хора в затруднено положение по три основни направления: възстановяване, мобилност и приобщаване.
Incirliova Genclik Kultur Sanat ve Gelisim Dernegi
Организация с нестопанска цел, която е основана през 2018 г. Базирана е в град Айдън и наброява повече от сто (100) души като членове, млади и креативни граждани, хора, които споделят ценности, идеи, мисли, размисли и визия.
Demostene Cetnro Studi per la promozione dello sviluppo umano
Младежка неправителствена организация, изследователски център и организация с нестопанска цел. Основната цел е да се развива добро общество чрез овластяване на младите хора, възрастните и консолидиране на общностите в съответствие с принципите на демокрацията и правата на човека.
Eesti People to People
Мотото на неправителствената организация е „Мир чрез разбирателство“. Неправителствената организация има опит в проекти и дейности за медийна грамотност на местно и европейско равнище за различни целеви групи, една от които са националните малцинства и новодошлите. Обучителите на Eesti PtP са създали няколко инструментариума за обучение в областта на неформалното образование.
AIJU – Technological Institute of Children Products and Leisure
Основната цел на организацията е да извършва проучвания, свързани с деца и младежи, като се специализира в областта на проучванията, потребителските изисквания и валидирането с крайни потребители. В тази област се провеждат изследвания въз основа на информация, получена от центрове за игри, училища, образователни центрове, асоциации за подпомагане на уязвими хора, потребителски групи и експертни групи.
Walk Together Association
Общият му обхват е да предлага висококачествено неформално образование на възрастни и млади хора, като обхваща трите основни области на неформалното образование: социокултурно (популярно) образование, образование за личностно развитие и професионално обучение.

Свържете се с нас

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
Scroll to Top