Proje Hedefi

L2D projesi, gençlik çalışanlarının kalitesini ve tanınmasını artırmayı hedefleyen bir Avrupa projesidir. Bu amaç, gençlerin günlük alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına uygun olan yenilikçi yaklaşımlar kullanarak gençlik çalışanlarının öğretim uygulamalarını modernize etmektir.

L2D, gençlik çalışanlarının medya okuryazarlığı yetkinliklerini geliştirmeleri ve çalıştıkları gençlere bu becerileri aktarmaları için esnek bir öğrenme imkanı sunar.

Bu proje sayesinde gençlik çalışanları, gençlerin çevrimiçi ortamda karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar hakkında farkındalıklarını artırabilecek, gençlerin dijital hayatlarına dahil olmak için stratejiler keşfedebilecek ve onlara teknolojiyi kullanmada güçlendirmeleri için yardımcı olabilecekler.

L2D Projesi’nin Sonuçları

L2D Projesinin toplamda Üç ana sonucu vardır:

L2D E-ÖĞRENİM PLATFORMU

Projenin uygulanması sırasında oluşturulan tüm eğitim içerikleri, kaynaklar, kaynaklar ve sonuçları paylaşmak için açık eğitim kaynakları olarak ePlatform kullanılacaktır.

L2D KAPASİTE AÇIĞI DEĞERLENDİRMESİ

Gençlik çalışanlarının öğrenmeye erişimini teşvik ederek ve destekleyerek etkili bir erişim yaklaşımıyla hedef grubuna anketler içerecek bilimsel bir araştırma yapılacaktır.

L2D MİKRO EĞİTİM MATERYALLERİ

Ortaklar tarafından yürütülmüş ve başka bir AB ülkesinde uygulanabilir ve çoğaltılabilir şekilde kolayca takip edilebilecek dijital ve medya okuryazarlığı kapsamlı bir dizi mikro eğitim aracı sağlamak.

  Newsletters

  Projenin tüm ilerlemesini newsletters aracılığıyla öğrenin:

Newsletter 1:

Newsletter 2:

Newsletter 3:

Newsletter 4:

Ortaklık

Bu proje, farklı Avrupa ülkelerinden 6 kuruluşun ortaklığıyla uygulanmaktadır:

Association FenêtreS
FenêtreS, farklı aktörler arasında işbirliği platformu olarak oluşturulmuştur. Amacı, zorluklarla karşı karşıya kalan gençlere yardımcı olmak için üç ana eksen etrafında odaklanmaktadır: yeniden toplanma, hareketlilik, dahil edilme.
Incirliova Genclik Kultur Sanat ve Gelisim Dernegi
2018 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir kuruluş, Aydın şehrinde bulunmaktadır ve üyeleri arasında yüzden fazla genç ve yaratıcı vatandaş, değerleri, fikirleri, düşünceleri, yansımaları ve vizyonu paylaşan insanlar bulunmaktadır.
Demostene Cetnro Studi per la promozione dello sviluppo umano
Gençlik odaklı bir sivil toplum, araştırma merkezi ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Ana amaç, gençlerin güçlendirilmesi, yetişkinlerin desteklenmesi ve toplulukların demokrasi ve insan hakları ilkelerine göre bir araya getirilmesi yoluyla iyi bir toplum geliştirmektir.
Eesti People to People
STK’nın moto’su “Anlayış yoluyla barış” olarak belirlenmiştir. STK, farklı hedef grupları için yerel ve Avrupa düzeyinde medya okuryazarlığı projeleri ve faaliyetleri konusunda deneyime sahiptir. Bu hedef gruplarından biri de ulusal azınlıklar ve yeni gelenlerdir. Eesti PtP eğitmenleri, gayri resmi eğitim eğitimleri için birkaç araç kitabı oluşturmuştur.
AIJU – Technological Institute of Children Products and Leisure
Ana hedefi, çocuklar ve gençlerle ilgili çalışmalar yapmak, araştırmaları, kullanıcı gereksinimlerini ve son kullanıcılarla doğrulamaları özelleştirerek gerçekleştirmektir. Bu alan, oyun merkezlerinden, okullardan, eğitim merkezlerinden, savunmasız insanlara yardım amaçlı derneklerden, tüketici panellerinden ve uzman panellerinden elde edilen bilgilere dayalı araştırmalar yürütmektedir.
Walk Together Association
Genel kapsamı, yetişkinlere ve gençlere yüksek kaliteli gayri resmi eğitim sunmak, popüler eğitim, kişisel gelişim ve mesleki eğitim olmak üzere gayri resmi eğitimin üç ana alanını kapsamaktadır

Bizimle İletişime Geçin

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
Scroll to Top