L2D ресурси в областта на медийната грамотност

Модули за обучение

Проверете наученото от вас

Получете достъп до въпросника за оценка, за да направите самооценка на знанията си.

Модул 1, част А:

Модул 1, част B:

Модул 2:

Модул 3:

Модул 4:

Модул 5:

Модул 6:

Модул 7:

Модул 8:

Материали за обучение за изтегляне

МОДУЛ 1: МОДУЛ СОЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
МОДУЛ 2: Цифрови умения: Въведение в DIGCOMP
МОДУЛ 3: МОДУЛ ЗА ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ
МОДУЛ 4: ТЪМНАТА СТРАНА НА ИНТЕРНЕТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
МОДУЛ 5: НАСОКИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ
МОДУЛ 6: МЛАДЕЖКА ЦИФРОВА ДЕТОКСИКАЦИЯ
Entorno de las redes sociales
МОДУЛ 7: СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ОКОЛНА СРЕДА
МОДУЛ 8: ЦИФРОВО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Книга с дейности за младежки работници

Тази книга включва набор от семинари за прилагане в дейности с млади хора, свързани с обучителните модули по медийно образование.

Чрез това обучение младежките работници могат да повишат осведомеността за предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени младите хора онлайн, както и да проучат стратегии за участие в цифровия живот и да им дадат възможност да използват технологиите отговорно.

Видео резюмета на модулите

Scroll to Top